Voorwaarden voor jongerenverblijf aan zee

Voorwaarden zeeklassen en groepsvakanties

Onze facturen zijn betaalbaar te De Panne. Op iedere factuur, die niet betaald is op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest van 1 % per maand aangerekend worden. De reservatie wordt definitief na betaling van het gevraagde voorschot van 20 %.

Indien op de vastgestelde datum het voorschot niet is betaald,vervalt de reservatie en kunnen de betreffende kamers verder worden verhuurd zonder verwittiging van onzentwege.

Klachten betreffende verblijf en facturatie komen slechts in aanmerking, indien zij schriftelijk en uiterlijk acht dagen na afreis of ontvangst van de factuur worden ingediend.

Voor alle geschillen zijn alleen de rechtbanken van Veurne bevoegd.

Opgelet:
Door zijn reservatie aanvaardt de klant onze verblijfsvoorwaarden integraal.

Algemene voorwaarden zeeklassen en groepsvakanties

Het is belangrijk dat de verantwoordelijke van de groep tijdens het verblijf op de hoogte is van de contractuele afspraken en leefregels (zie huisreglement).

Het bedlinnen (lakens, dekens en kussenslopen) is in de prijs inbegrepen.

Een lunchpakket is mogelijk, maar wordt 1 dag vooraf (voor het avondmaal) aangevraagd.Zoals vermeld in het huisreglement, zullen alle beschadigingen en/of tekorten tegen de nieuwe aankoopprijs of gelden herstellingswaarden worden aangerekend.

Dranken van buitenaf worden niet toegelaten!

Annuleringsvoorwaarden zeeklassen en groepsvakanties

a. door de klant:

De klant kan ten alle tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de klant het contract verbreekt, vergoedt hij de schade, die de vzw J-Club lijdt ten gevolge van de verbreking.De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden en ten hoogste éénmaal de prijs van het vermoedelijk te betalen bedrag bedragen.

Een eventuele annuleringsverzekering dient de klant zelf af te sluiten.

B. annuleringskosten per deelnemer:

Meer dan vier weken voor de aanvang van het verblijf 30 % van het inschrijvingsgeld

Minder dan vier weken voor de aanvang van het verblijf 50 % van het inschrijvingsgeld.

Minder dan twee weken voor de aanvang van het verblijf 75 % van het inschrijvingsgeld.

De dag van aanvang van het verblijf het volledig bedrag .

C. door de vzw J- Club:

Wanneer de vzw J-Club de reservering annuleert wegens overmacht, dwz. door abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, die onafhankelijk zijn van de wil van de vzw en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden, wordt de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en heeft de klant enkel recht op de terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.