Huisreglement | vakantiedomein De Panne

Algemene afspraken voor zeeklassen en groepsvakanties

Alle nuttige inlichtingen kunnen worden gevraagd aan de receptie.

Het is belangrijk, dat diegene die verantwoordelijk zal zijn tijdens het verblijf de contractuele afspraken en leefregels kent.

J-Club heeft de verplichting de kamers in behoorlijke en zuivere staat af te leveren.

De groep moet bij aankomst de kamers en voorbehouden lokalen controleren en onmiddellijk eventuele problemen aan de receptie melden.

Na het verlaten van de kamers worden die door een verantwoordelijke van J-Club gecontroleerd. J-Club zal de tekorten en/of beschadigingen tegen de nieuwe aankoopprijs of geldende herstellingwaarden aanrekenen.

De groep, respectievelijk de verantwoordelijken blijven solidair verantwoordelijk voor elke mogelijke schade, die hetzij door de groep, hetzij door haar leden aangestelden of bezoekers aangebracht worden.

Onderhoud van het vakantiecentrum J-Club:

Elkeen die in het centrum verblijft:

 • bergt zijn kledij netjes op in zijn kleerkast.
 • laat niets op de grond rondslingeren.
 • gooit papierafval en ander vuilnis in de daartoe bestemde vuilnisbakken.
 • vuilnis wordt uitsluitend verzameld in vuilniszakken, te verkrijgen op de receptie
 • ruimt na activiteiten alle sporen op.
 • houdt zowel de binnen als de buiten infrastructuur rein.

Behoudens toestemming van de directie mag geen meubilair verplaatst worden.

De terbeschikking gestelde zalen worden tijdens het verblijf door de groepen zelf onderhouden met het voorziene kuismateriaal.

Keuken en maaltijden voor leerlingen en jongeren: 

De toegang tot de keuken is uitsluitend voorbehouden aan het bevoegd keukenpersoneel.

De uren van de maaltijden kunnen in samenspraak met de directie worden gewijzigd.

U wordt verzocht tijdig aan tafel te zitten.

Parking op ons vakantiedomein:

Alle voertuigen worden op de voorziene parking geplaatst. J-Club is niet verantwoordelijk voor schade, diefstal of ongelukken op de parking.

Energie aan zee:

Omdat wij prijsbewust en milieuvriendelijk zijn vragen wij energie te sparen. Doof de lichten bij het verlaten van de lokalen. Sluit ramen en deuren.

Veiligheid - Roken - Drugs - Drankgebruik:

Iedere deelnemer wordt geacht kennis te hebben van de veiligheidsvoorschriften, waarvan in ieder lokaal een exemplaar is uitgehangen. Er geldt een algemeen rookverbod, met uitzondering in vooraf afgesproken ruimten. Zowel druggebruik als overmatig drankgebruik zijn niet toegelaten.

Nachtrust en avondactiviteiten:

Nachtrust tussen 22u00 en 07u30

Gebruik van geluidsinstallaties na 21u00 wordt vooraf besproken met de directie.

Avondactiviteiten kunnen, op voorwaarde, dat men de andere gasten niet stoort en altijd in overleg met de directie.

Verloren voorwerpen:

Verloren voorwerpen blijven maximum twee weken ter beschikking, vanaf het afreizen van de groep.

Vertrek:

Om het personeel toe te laten alle lokalen degelijk te poetsen zijn de volgende afspraken noodzakelijk:

 • de avond voor het vertrek worden de klaslokalen in orde gebracht.
 • de dag van het vertrek worden alle lakens van de bedden getrokken.
 • alle lakens en kussenslopen worden in de daarvoor voorziene containers gelegd.
 • alle valiezen en alle materiaal worden voor het ontbijt naar beneden gebracht.
 • in principe gaat niemand nog naar de kamers na 9u00.

Opgelet:

Wie zich niet houdt aan het huishoudelijk reglement, of zich onbehoorlijk gedraagt, kan worden weggestuurd. Bij diefstal of opzettelijk vandalisme wordt altijd  aangifte gedaan bij de Federale Politie.