Maaltijden op maat

Aangepaste maaltijden voor jongeren

De keuken van J-Club De Panne werkt intensief samen met zijn leveranciers om een ruim aanbod van gezonde en lekkere maaltijden te kunnen aanbieden.

Hierbij voorzien wij in de behoeftes van de jongeren en houden rekening met de keuzes om geloofsovertuiging, vegetarische voorkeuren of medische diëten.

Vandaar dat een goede communicatie met de verantwoordelijke van de groep zeer belangrijk is. Scholen/groepen zijn verplicht om minstens twee weken op voorhand te melden of er aanpassingen van de standaard menu nodig zijn. Wij gaan nooit in op persoonlijke (aan)vragen, die niet via de inrichtende school of groep worden gesteld. Het is dus zinloos om als ouder of voogd rechtstreeks met ons contact op te nemen.

Alle aanpassingen of toestemmingen betreffende deze maaltijden zijn steeds in overleg met de directie van J-Club De Panne.

Opgelet:

Ondanks onze brede waaier van maaltijden, is er geen aanbod van veganistische maaltijden.

Allergieën en intoleranties

Hoewel we begrijpen dat er jongeren zijn die kampen met allergieën en intoleranties, is het voor ons een hele uitdaging om een formule te bedenken die voor iedereen geschikt is. Het feit dat allergieën en intoleranties zoveel verschillende gradaties kennen (bv. het wel of niet innemen van medicatie) maakt het onmogelijk om voor elkeen op maat te werken.

Wanneer een van uw deelnemers tijdens het verblijf medisch aangepaste maaltijden nodig heeft, verzoeken wij u vriendelijk om tijdig contact met ons op te nemen. Op die manier kunnen wij u informeren over onze mogelijkheden en onze alternatieve maaltijden.

Dit doen wij uit zorg en verantwoordelijkheid voor de gezondheid en veiligheid van degenen met speciale dieetwensen. Elke aanvraag moet in overleg met inrichtende groep of school, worden goedgekeurd door onze directie.

Als onze alternatieve maaltijden niet voldoen aan de behoeften van de deelnemer, is er de mogelijkheid dat zij hun eigen ingrediënten meebrengen. Onze keuken kan deze ingrediënten dan koken, bakken, stomen en/of opwarmen.

Hoewel we geen extra kosten in rekening brengen voor het alternatieve menu, kunnen we de prijs niet verlagen als de deelnemer ervoor kiest om zelf voor de ingrediënten te zorgen. Het bereiden van individuele maaltijden vereist namelijk een bepaalde mate van intensiteit en dit is gekoppeld aan kosten.

Voor het welzijn van de deelnemer rekenen wij op een open vlotte communicatie van de verantwoordelijke van de groep, zodat een solide oplossing mogelijk is.

De alternatieve menu op maat van allergieën en intoleranties kan enkel aangevraagd worden door de inrichtende school of groep en is te bekomen via onze receptie.

Vegetarische maaltijden

Steeds meer jongeren kiezen bewust voor vegetarische maaltijden en ook ons jeugdverblijf wil mee bijdragen aan deze keuze.

Onze keukendienst kiest zorgvuldig producten uit om deze maaltijden lekker en gezond te houden.

Alle organiserende scholen of groepen zijn verplicht om ten laatste 2 weken voor het verblijf de aantallen over te maken van de desbetreffende jongeren die vegetarische wensen te eten. Indien wij deze lijsten niet tijdig ontvangen kunnen wij niet garanderen dat wij aan uw vraag kunnen voldoen.

Wij reken geen meerprijs voor vegetarische maaltijden.

Meer informatie kan u krijgen via onze receptie.

Voorbeeld van vegetarische menu:

Vegetarische maaltijden zeeklassen

Opgelet:

Indien de vzw J-Club De Panne problemen kent met zijn leveranciers of hun bestelde producten, houden wij ons recht voor om te allen tijde de indeling van de vooropgestelde menu's te wijzigen zonder de groepen hiervan op voorhand te verwittigen.

Halal maaltijden

Kinderen of jongeren, die bij ons verblijven en wegens geloofsovertuiging halal maaltijden wensen zijn bij ons aan het goede adres.

De eigen keuken en onze leveranciers respecteren de geldende richtlijnen en alle aangeboden vleeswaren worden geslacht volgens de islamitische voorschriften (dhabiha).

Alle organiserende scholen of groepen zijn verplicht om ten laatste 2 weken voor het verblijf de aantallen over te maken van  jongeren, die halal wensen te eten. Indien wij deze lijsten niet tijdig  kunnen wij u niet garanderen  dat wij aan uw vraag kunnen voldoen.

Wij reken geen meerprijs voor halal maaltijden.

Meer informatie kan u krijgen via onze receptie.

Voorbeeld van halal menu:

Halal maaltijden voor zeeklassen

Opgelet:

Indien de vzw J-Club De Panne problemen kent met zijn leveranciers of hun bestelde producten, houden wij ons recht voor om te allen tijde de indeling van de vooropgestelde menu's te wijzigen zonder de groepen hiervan op voorhand te verwittigen.

stage d'animateur en mer à La Panne
animatorcursus aan zee de Panne

Contact us for a customised rate
of your school or organisation

contact us