VZW J-Club | De Panne

Belangrijk om te weten:

 • J-Club is een onafhankelijke "VZW" - vrij gesteld van een BTW-nr (Artikel 44§2.2°).
 • Ondernemingsnummer: 456-800-714.
 • Nummer van bankrekening: BE21 3800 0476 5603 (BIC: BBRUBEBB)
 • Opgericht in 1995, zie de oprichtingsnotulen Belgisch Staatsblad.

erkend door:

 • Toerisme Vlaanderen als vakantiecentrum "type C"
 • Agentschap Sociaal- Cultureel Werk voor jeugd
 • Westtoer, Provincie West-Vlaanderen
   

en behaalde reeds:

 • het "Q-Label"
 • het Toegankelijkheidlabel "type A"
 • de "Groene Sleutel"

Algemeen:

 • Keuringbewijs voor brandpreventie, watercontrole en HACCP aanwezig.
 • Camerabewaking aanwezig in het gebouw.
 • Voor alle geschillen is enkel de rechtbank van Veurne bevoegd.
 • Boekings-, annulerings-, algemene voorwaarden, zie tarieven.
   

Opmerking:

 • Verbintenissen kunnen enkel tot stand gebracht worden via de klassieke briefwisseling, ondertekend door de voorzitter en/of afgevaardigd bestuurder.
 • De website is louter informatief, de VZW J-Club is niet verantwoordelijk voor verkeerdelijke of foutieve informatie.